David Estal (València, l’Horta, 1979). Arquitecte des del 2006. De la seua trajectòria destaquen les següents iniciatives, projectes o experiències: el col·lectiu Desayuno con Viandantes (2008-2013); l’alternativa Via Verda de València (2007-2011); el taller docent Narratives de l’espai públic (>2011); l’estudi compartit a peu del Carme, L’Ambaixada (2010-2015); la rehabilitació de ca Peter & Lisa al Cabanyal (2014); el manifest Use is More (2014); l’inventat Pla d’Anticipació de Castellar-L’Oliveral (>2015); i diverses publicacions en paper com La ciutat construïda: del pla urbanístic al procés ciutadà (Fundació Nexe, 2014), El Cabanyal Perceptive Guide (CEDA edicions, 2015), o VIPS_70: vivendes amb caràcter a la València dels anys 70 (UPV, 2016).