perfil-xarxes-rotterdam

 

A poc a poc van madurant les noves prunes: A l’ombra del temps, de Sebastià Carratalà, i Urbanisme contradit, ciutat compartida, de David Estal.