perfil-xarxes-rotterdam

Aquest mes d’abril hem collit la segona pruna: Rotterdam, provisionalment, on trobareu huit narracions d’Octavi Monsonís o les càpsules musicals que el passavolant d’ací i del món ha embolicat en les pàgines d’aquest llibre que desitgem que us encise.