cobertes

 

Al llarg d’Urbanisme contradit, ciutat compartida, David Estal ens parla sobre la participació ciutadana, la planificació urbanística, la rehabilitació, la mobilitat o l’espai públic, amb València de rerefons i des de l’experiència professional. És un llibre escrit amb la il·lusió de poder narrar amb empatia i proximitat inquietuds urbanes, oportunes amb el canvi polític, que tracten de l’àmbit públic des d’una òptica personal. Sempre des de la consideració que es tracta d’un pensament ple d’interrogants però també coincidències, demanà expressament aportacions a dos referents, Eduardo Mangada i Carles Dolç, perquè en feren la seua lectura i li replicaren. I no són els únics, perquè al llarg del llibre van apareixent altres veus i altres protagonistes.